Nieuws en Events

Detailhandelsbeleid met toekomstgerichte visievorming en samenwerking centraal op Voorjaarstreffen Lokale Economie

Nieuws OC West 01.04.2022

Op het Voorjaarstreffen Lokale Economie gaven OC West en POM West-Vlaanderen een toelichting bij hun aanbod voor de West-Vlaamse lokale besturen en de realisaties van het EFRO-project KICK. Retailexpert Gino Van Ossel gaf zijn inzichten over de nieuwe consument, die mee het detailhandelsbeleid van een stad of gemeente vorm geeft.

Op woensdag 30 maart nodigden POM West-Vlaanderen en OC West de West-Vlaamse burgemeesters, schepenen en ambtenaren lokale economie uit op het Voorjaarstreffen Lokale Economie.

Door de coronacrisis vond het laatste Voorjaarstreffen plaats in 2019. De organisatoren waren dan ook verheugd om opnieuw meer dan 70 vertegenwoordigers van West-Vlaamse steden en gemeenten fysiek te mogen ontvangen in Cinema De Keizer in het centrum van Lichtervelde.

ONDERSTEUNING LOKAAL DETAILHANDELSBELEID & REALISATIES PROJECT KICK

Gedeputeerde voor economie Jean de Bethune en algemeen coördinator Alain Cnudde en coördinator detailhandel Liederik Cordonni van OC West namen de aanwezigen mee in de werking en het aanbod van OC West en POM West-Vlaanderen ter ondersteuning van het lokaal detailhandelsbeleid.

Die ondersteuning situeert zich binnen vier domeinen:

  • Data & analyses 
  • Kennisdeling & samenwerking 
  • Beleidsondersteuning 
  • Innovatie

Ook de tussentijdse resultaten van het project KICK werden voorgesteld. Binnen dit project werken de steden Brugge, Kortrijk, Ieper, Oostende en Roeselare samen voor het versterken van hun handelskernen. Hun innovatieve acties bieden heel wat inspiratie voor het detailhandelsbeleid van de andere steden en gemeenten in West-Vlaanderen.

De presentatie is hieronder te downloaden. 

TRENDS IN RETAIL: INZICHTEN VOOR HET LOKALE HANDELSBELEID

De nieuwe consument

Retailexpert Gino Van Ossel werd uitgenodigd om inzichten te bieden over de nieuwe consument, die mee het detailhandelsbeleid van een stad of gemeente vorm geeft.

Die consument kan een gemeente leren kennen door de demografische cijfers, pendelbewegingen, bestedingen, … in kaart te brengen. Heel wat van deze cijfers zijn reeds beschikbaar voor lokale besturen en kunnen verder verfijnd worden door de dienst DSA van POM West-Vlaanderen.

Daarnaast bieden ook bijkomende datasets - met onder meer passantentellingen, parkeerautomaten, gsmsignalen, … - interessante inzichten over de bezoekers van de handelskernen.

POM West-Vlaanderen en OC West investeren mee in deze datakennis, via onder meer de projecten INVEST en KICK.

Samenwerking

Gino Van Ossel benadrukte ook het belang van samenwerking tussen gemeenten. POM West-Vlaanderen en OC West investeren reeds lange tijd in samenwerking, onder meer via de ateliers lokale economie en het centrumstedenoverleg.

“Steden en gemeenten zijn geen concurrenten van elkaar. Kleinere gemeenten die zich verenigen, kunnen samen grootse dingen realiseren. Zo organiseerde Stad Kortrijk in 2020 een Retail Hunt om ondernemers aan te trekken. Als kleinere gemeente is dit moeilijk te realiseren maar als je samenwerkt met verschillende gemeenten, kan je wel die grote spelers uitnodigen voor een gesprek”, verduidelijkte hij.

Kernversterking

Ook het belang van een goede kernafbakening werd door de retailexpert aangekaart. De afbakening is de basis van een beleid. “Als bestuur kan je dan gaan nadenken over de lege panden en de mobiliteit binnen deze kern. Binnen deze kern ondersteun je verder ondernemerschap en bundelt of behoudt een gemeente best zoveel mogelijk functies. Een aantal gemeenten haalden in het verleden functies weg uit het centrum om de bereikbaarheid te verhogen”, aldus Van Ossel. “Door functies in de kern te brengen, breng je ook meer bezoekers naar de kern die consumeren.”

Breng de toekomst in kaart

Een goed detailhandelsbeleid is toekomstgericht, vertelde Van Ossel nog. “Kijk niet naar vandaag of morgen maar naar overmorgen en leg een aantal scenario’s klaar. En durf ook bij te sturen waar nodig”, besluit Van Ossel.

De detailhandelscoaches van OC West ondersteunen gemeenten bij het opmaken van een strategisch commercieel plan. Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen met de coaches.

12 OC W VL Ingelmunster31 03 2022 om 17 17 02 3
33 OC W VL Ingelmunster31 03 2022 om 17 17 01 5
16 OC W VL Ingelmunster31 03 2022 om 17 17 02
26 OC W VL Ingelmunster31 03 2022 om 17 17 01 12
30 OC W VL Ingelmunster31 03 2022 om 17 17 01 8
07 OC W VL Ingelmunster31 03 2022 om 17 17 02 9