Nieuws en Events

Informatie voor ondernemers ivm Corona COVID-19

Nieuws OC West 02.04.2020

Op deze pagina vindt u een aantal nuttige links die voor ondernemers en lokale besturen van pas kunnen komen.

De overheid voorziet extra steunmaatregelen voor ondernemers die economische schade lijden door Corona COVID-19.

-Hinderpremie Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse overheid men in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door verplichte sluiting. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Meer info: vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

-Compensatiepremie Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten maar wel hun omzet drastisch zagen dalen, bvb door het uitblijven van klanten, kunnen een eenmalige premie  aanvragen van 3.000 euro. Dit indien ze een omzetverlies van minimaal 60% hebben.

Meer info: www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben


Alle andere maatregelen van de Vlaamse overheid kan u vinden op vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

-Tijdelijke werkloosheid als maatregel: zie bijlage 6

-Uitstel betaling van sociale werkgeversbijdragen en sociale verzekering zelfstandigen: zie bijlage 5 en 3

-Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt.

Meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-fina... 

Vergeet ook niet te informeren bij jouw stad of gemeente. Want veel gemeenten voorzien extra steun. 

Nuttige links:
Vlaamse Overheid
Crisiscentrum
Febelfin

FOD Economie 
www.info-coronavirus.be



CORONA.jpg