Nieuws en Events

Nieuw rapport detailhandel

Nieuws OC West 01.09.2021

Voor de uitstippeling van een detailhandelsbeleid is het van belang dat steden en gemeenten over up-to-date cijfergegevens beschikken. Hiervoor is nu het nieuwe rapport detailhandel beschikbaar.

Via provinciesincijfers.be hebben lokale besturen steeds toegang tot de meest recente cijfers over de detailhandel in hun stad of gemeente.

In het rapport is onder meer terug te vinden hoe ruim en divers het winkelaanbod is, hoeveel leegstaande handelspanden er zijn, worden koopstromen in kaart gebracht, ... 

Het is tevens mogelijk om gemeenten en bepaalde gebieden met elkaar te vergelijken.

Ontwerp zonder titel  13