Nieuws en Events

Publicatie 'Naar een sterke handelskern'

Nieuws OC West 16.11.2021

Kennisdeling en -uitwisseling is één van de speerpunten waarmee Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) inzet op sterke handelskernen. Dit wordt nu geconcretiseerd in een inspiratiebundel met kernversterkende acties voor lokale besturen. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de burgemeester en schepen lokale economie van Tielt.

De publicatie bevat 75 inspirerende voorbeelden en dient als inspiratie voor de uitwerking en verfijning van het lokaal economisch beleid.

Detailhandel en handelskernversterking zijn immers belangrijke pijlers binnen onze provincie. De aanwezigheid van een bloeiend handelsapparaat brengt ons immers niet alleen economische voordelen, het zorgt ook voor vitale steden en gemeenten met een levendige kern.

Het eerste exemplaar werd door gedeputeerde Jean de Bethune officieel overhandigd in Stad Tielt. De stad siert de cover naar aanleiding van hun terrasinplantingsplan. Met deze actie streven zij een meer samenhangend straatbeeld en vrijwaring van de open ruimte, door voor de horecaterrassen afspraken in verband met plaats en kleurgebruik te maken.

Bekijk de publicatie hier.

2