Nieuws en Events

Retailcoaching op maat van gemeente

Nieuws OC West 03.03.2023

Door individuele retailcoaching wil OC West meehelpen om een nieuwe economische dynamiek in de handelskern te creëren.

De Provincie West-Vlaanderen heeft de ambitie om in de beleidsperiode 2020-2025 versterkt in te zetten op de ondersteuning van het detailhandelsapparaat in de provincie, o.m. door het inzetten van retailcoaches die de West-Vlaamse detailhandelaars in de stads-of dorpskernen begeleiden en  versterken. Door een aantal lokale handelaars een individueel inspiratie- en coachingstraject te laten volgen, willen we meehelpen om een nieuwe economische dynamiek in de handelskern te creëren.  

Aanpak en doelstelling

De retail coaches worden ingezet in samenspraak en samenwerking met de lokale besturen in West-Vlaanderen. Zo willen we de impact van dit aanbod zo gericht en impactvol mogelijk organiseren. Concreet kan ieder lokaal bestuur in West-Vlaanderen een onderbouwde aanvraag indienen. Hierbij zal de gemeente via een webformulier kunnen aangeven waarom en bij welke handelaars (specifieke locatie / problematiek / type handelaars) ze graag retail coaching trajecten wenst aan te bieden.

Indien de motivatie voldoende onderbouwd is en indien er voldoende ruimte is bij de retail coaches zal een traject met minstens 3 en maximaal 8 handelaars per gemeente worden opgestart. Het is de rol van de gemeente om, in afstemming met de retail coaches, het aanbod kenbaar te maken bij de handelaars in kwestie en om de deelnemers te selecteren en te informeren. Hiervoor zal de nodige informatie en documentatie ter beschikking worden gesteld.

Eens de handelaars geselecteerd en geïnformeerd werden, zullen de retail coaches een engagement tot actieve deelname en de nodige administratieve documenten opvragen via een online formulier en/of per mailverkeer. Daarna wordt het traject zelf opgestart.Tijdens het traject zetten de retail coaches de lokale handelaars aan om kritisch en constructief na te denken over hun marketingstrategie, de inrichting van hun winkel, het inspelen op maatschappelijke trends en/of hun digitale aanwezigheid. Het traject bestaat idealiter uit drie sessies.

Basisvoorwaarden handelaars

  • Om in aanmerking te komen voor een individueel retail coaching traject moeten de handelaars aan volgende basisvoorwaarden voldoen:
  • De handelszaak is gevestigd in een centrum / kern in West-VlaanderenDe handelszaak is actief en heeft een ondernemingsnummer
  • Er is vrije toegang tot de winkel: niet enkel op afspraak
  • Geen winkelketens: niet meer dan 7 winkels
  • Geen diensten – NACE-codes als eerste filter: Verkoop van producten moet de hoofdactiviteit te zijn van de detailhandelszaak
  • Starter of ervaren retailer: beiden komen in aanmerking
  • De persoon die het traject volgt, is de persoon met dé beslissingsbevoegdheid (zaakvoerder)

Meer info en aanvragen

kleiner