Nieuws en Events

Sterkere handelskernen dankzij ‘proeftuinen detailhandel'

Nieuws OC West 11.10.2022

Samen met vijf West-Vlaamse gemeenten, die kampten met een specifieke uitdaging op vlak van detailhandel, experimenteerden OC West, Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderende afgelopen twee jaar met zogenaamde ‘proeftuinen detailhandel’. De resultaten werden op 11oktober toegelicht en gebundeld in een publicatie.

Vijf uitdagingen op vlak van detailhandel aangepakt

Vijf kleinere gemeenten in West-Vlaanderen waren de afgelopen twee jaar het terrein voor ‘proeftuinen detailhandel’. Binnen elk van deze gemeenten bestudeerden en pakten we een specifieke uitdaging op vlak van detailhandel en kernversterking aan. De gemeenten in kwestie werkten hiervoor nauw samen met verschillende provinciale diensten: de provinciale streekwerking, OC West en POM West-Vlaanderen.

Vijf concrete uitdagingen werden onderzocht en aangepakt. In elke gemeente maakten we een grondige analyse van het detailhandelsaanbod, de kansen en moeilijkheden. Hieruit vloeide een specifieke uitdaging waar we samen met de gemeente een actieplan voor ontwikkelden.
Jean de Bethune, voorzitter OC West: “Het succes van deze proeftuinen zit in samenwerking. De provinciale diensten, het lokale bestuur en de verschillende stakeholders binnen de gemeente legden hun visies samen. Die aanpak zorgde voor een breed eigenaarschap en draagvlak en vertaalt zich ineen engagement om de uitgewerkte actieplannen effectief tot uitvoering te brengen.”

  • Avelgem had in het verleden een levendig centrum met een aantrekkingskracht tot over de provinciegrenzen. Ondanks de vele troeven – natuur, veel recreatiemogelijkheden en veel unieke lokale winkels - is het centrum van Avelgem niet meer de bruisende winkelbestemming van weleer. We ontwikkelden samen met de lokale handelaars een marketingcampagne. Hiermee zetten we de troeven van Avelgem opnieuw in de kijker met als doel om meer bezoekers naar Avelgem te trekken.
  • In Hooglede is er toenemende leegstand en sluiten heel wat financiële instellingen hun lokale filialen. Binnen deze proeftuin zorgden we voor overleg tussen bestuur en financiële instellingen. We stelden een plan op met concrete acties op korte en lange termijn om de kern te reactiveren.
  • De centrumvernieuwing in Oostrozebeke werd aangegrepen om investeringen in functie van verblijfskwaliteit in de publieke ruimte op de planning te zetten. Denk aan nieuwe winkel-wandellussen, attractief straatmeubilair, modernere signalisatie en een aangepast parkeerbeleid. Daarnaast is via een adviesraad voor lokale economie het structureel overlegtussen het lokale bestuur en de lokale ondernemers verankerd.
  • Westende-Bad (Middelkerke) zette in op de opwaardering van de handelskern. In verschillende workshops gingen we aan de slag met de profilering van de badstad. Hiervoor focussen we op beleving en krikken we de digitale kennis van de handelaars op. We stemmen ook af met de vastgoedsector voor ruimtelijke en architecturale kwaliteit. 
  • De gemeente Zonnebeke telt, meer dan gemiddeld, jonge gezinnen, die bovengemiddeld hun inkopen buiten de gemeente doen. Hier mikken we op een betere digitale communicatietussen de gemeente en haar ondernemers, maar ook op klantenbinding via een creatieve handelaarsactie. 

Inspirerende publicatie en nieuwe trajecten

De aanpak in deze proeftuinen biedt heel wat inspiratie voor kleinere gemeenten en deelgemeenten van grote steden elders in West-Vlaanderen. De resultaten van deze trajecten stelden we voor op 11oktober en bundelden we in de publicatie ‘Proeftuinen en praktijkvoorbeelden op maat van kleinere kernen’.

Deze is digitaal te raadplegen op ikkooplokaal.be/nl/publicaties.

In de nabije toekomst staan er ook nieuwe proeftuinen detailhandel op de planning.

Knipsel