Nieuws en Events

Steun MICE-ondernemingen

Nieuws OC West 05.08.2020

COVID-19 zorgt voor heel wat uitdagingen voor bedrijven in de MICE-sector. Ben je met jouw onderneming actief in deze branche? De Provincie West-Vlaanderen biedt de mogelijkheid om financiële steun aan te vragen voor initiatieven en projecten die de werking coronaproof maken, zowel op korte als middellange (2020-2021) termijn.

MICE_relance_juli2020_02.jpg

WAT?

Door de problemen die COVID-19 met zich mee brengt, kunnen MICE-bedrijven een subsidie aanvragen bij Provincie West-Vlaanderen om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers / bezoekers / klanten.
Ook maatregelen die op middellange termijn (2020-2021) de MICE-ondernemingen op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken komen ook in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de kosten die in het financieringsplan worden voorzien (inclusief btw) en bedraagt maximaal 3.000 euro.

VOOR WIE?

  • MICE-ondernemingen (private rechtspersonen en natuurlijke personen met een ondernemingsnummer) met tewerkstelling (minimaal 1 VTE - kan ook de zelfstandig zaakvoerder zijn) eraan gekoppeld. 
  • Bij evaluatie wordt de enge definitie van de afkorting MICE gehanteerd. Dit betekent dat enkel ondernemers van wie de hoofdactiviteit gerelateerd is aan de organisatie van Meetings (vergaderingen), Incentives (belonings- en motivatiereizen), Conventions (congressen), Exhibitions (beurzen) in aanmerking komen voor deze transitiesteun. 
  • Deze ondernemers moeten hun maatschappelijk zetel hebben in West-Vlaanderen.

AANVRAAG INDIENEN?

Aanvraagformulier en het volledige reglement: 
www.pomwvl.be/steun-voor-mice-ondernemingen