Nieuws en Events

VACATURE adjunct-algemeen coördinator

Nieuws OC West 18.12.2019

De adjunct-algemeen coördinator staat in voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de algemeen coördinator van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (kortweg OC West). Met andere woorden: de adjunct-algemeen coördinator fungeert als rechterhand van de algemeen coördinator.

LinkedIn - Vacatures OCWEST-Adjunct coördinator.jpg

Functieomschrijving

 • Je beheert de inkomende en uitgaan communicatie.
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle administratieve taken m.b.t. de raad van bestuur en andere inhoudelijke vergaderingen: uitsturen uitnodiging, beheren agenda, voorbereiden nota’s, aanwezig tijdens de vergaderingen, verslag opmaken… 
 •  Je helpt samen met de boekhouder de jaarrekening voorbereiden. 
 • Je behoudt het overzicht over de projectenportefeuille van OC West op financieel en inhoudelijk vlak. 
 • Je beheert de volgende payroll taken: maandelijkse voorbereiding van de lonen van een 12-tal personeelsleden i.s.m. het sociaal secretariaat, personeelsadministratie en sociale administratie rond o.a. in - en uitdiensttredingen, afwezigheden… 
 • Je volgt een aantal dossiers en projecten inhoudelijk op. 
 • Je denkt inhoudelijk mee en brengt nieuwe projectideeën aan alsook ideeën die de productiviteit  en de continue verbetering van OC West ten goede komen. 
 • Je rapporteert aan de algemeen coördinator van OC West. 

Functieprofiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma. 
 • Je beschikt over een goede talenkennis (Nederlands, Frans, Engels). 
 • Je kan vlot met het Office pakket werken (Word, Excel, Powerpoint). 
 • Je hebt al enkele jaren werkervaring. 
 • Ervaring met projectmanagement is een troef. 
 • Je hebt heel sterke planmatige en organisatorische vaardigheden. 
 • Je hebt oog voor detail en je bent heel kwaliteitsgericht. 
 • Je bent klantgericht in alle communicatie. 
 • Je hebt goede sociale en communicatieve (mondeling en schriftelijk) vaardigheden. 
 • Je bent heel discreet. 
 • Je bent proactief, probleemoplossend en resultaatgericht. 
 • Je bent stressbestendig en kan goed onder druk werken. 
 • Je bent multi-inzetbaar en houdt van een afwisselend takenpakket. 
 • Je bent een teamplayer. 

Selectieprocedure

 1.   Screening van de kandidaten op basis van de kandidatuurstelling en het curriculum vitae. Kandidaten beschrijven in hun kandidatuurstelling het verband tussen de te solliciteren functie en hun diploma’s en/of werkervaring, alsook hun motivatie voor deze functie 
 2. Schriftelijke proef (weging 50) waarbij de visie, kennis en/of vaardigheden worden getest (redactionele vaardigheden, kennis van software, inhoudelijke vragen, casestudie, visie- of interpretatievraag…). De kandidaten dienen minimum 60% te halen voor deze proef. 
 3. Assessmentproef waarbij wordt nagegaan of de kandidaten over voldoende capaciteiten  beschikken die beantwoorden aan het functieprofiel. Deze test wordt afgenomen door een extern bureau (Vonk). De resultaten van deze proef zijn informatief en richtinggevend. 
 4. Mondeling interview (weging 50) waarbij het curriculum vitae wordt besproken en afgetoetst ten opzichte van de functie, waarbij wordt gepeild naar de persoonlijkheid van de kandidaten, de motivatie van de kandidaten voor de functie en naar de geschiktheid van de kandidaten voor de functie. Dit interview kan eveneens een presentatie, rollenspel of groepsdiscussie bevatten.   

Schriftelijke proef vindt plaats op 30 januari.  

De assessmentproef vindt plaats op 11 februari.  

De datum van de mondelinge proef wordt nog bepaald. 

Na de selectieprocedure wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten opgemaakt. De eerste kandidaat in de rangschikking wordt, na goedkeuring van de raad van bestuur, in dienst genomen. De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in de werfreserve, en hiervan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Missie Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West)  

Als partner van POM West-Vlaanderen, helpt de vzw mee om het provinciaal economisch beleid uit te voeren. Eén van de pijlers van dit beleid is het ondersteunen van potentiële of startende ondernemers, en het begeleiden van gevestigde zelfstandige ondernemers en vrije beroepen. We doen dit door heel directe vorming en coaching, het organiseren van netwerkactiviteiten, en het aanbieden van huisvesting. Als partner van de provinciale overheid staan we uiteraard open voor samenwerking met alle andere publieke en privé-organisaties die hetzelfde doel nastreven, en het lokale ondernemerschap versterken. Om het ondernemersklimaat op lange termijn te stimuleren slaan we ook de brug met onderwijs- en vormingsinstellingen, lokale besturen en patronale organisaties. 

Aanbod

 • Uitdagende, gevarieerde job in een klein maar dynamisch team  
 • Verloning in verhouding tot opleiding en ervaring; maaltijdcheques 
 • Standplaats: Ondernemerscentrum Kortrijk  

Bezorg ten laatste 26/01/2020 je gemotiveerde kandidatuurstelling met CV aan:  

info@ocwest.be t.a.v. Nele Dekeyser – Algemeen Coördinator Ondernemerscentra West-Vlaanderen – Leiestraat 22, 8500 Kortrijk