Nieuws en Events

Vacature detailhandelscoach

Nieuws OC West 07.10.2021

Draag je lokale handel en horeca een warm hart toe en ben je overtuigd van de meerwaarde van een sterke lokale economie? Als detailhandelscoach ben je de spilfiguur voor de begeleiding van gemeenten bij de opmaak en ontwikkeling van hun strategisch detailhandelsbeleid. Als procesbegeleider help je hen de bestaande situatie te analyseren en in afstemming met de stakeholders een actieplan op maat op te stellen.

Detailhandel is een essentieel onderdeel van de provinciale en lokale economie, zowel naar omzet als naar werkgelegenheid. De Provincie West-Vlaanderen zet in op  handelskernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten.  Doel is een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief basisaanbod detailhandel in de buurten en kernen, afgestemd op de noden van consumenten en inwoners.

Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (afgekort: OC West) voert het provinciaal beleid inzake detailhandel uit. De Provincie West-Vlaanderen heeft de ambitie om in de beleidsperiode 2020-2025 versterkt in te zetten op de ondersteuning van de detailhandel.

Om het team detailhandel te versterken zoeken we een detailhandelscoach lokale besturen. 

Functie inhoud:

• Je begeleidt gemeenten of een cluster van gemeenten bij het opstellen van een detailhandelsvisie (commercieel strategisch plan) en een actieplan.
• Als procesbegeleider zorg je voor de opvolging van het vooropgestelde stappenplan en zit je de stuurgroepen en werkgroepen voor.
• Je verzamelt, in nauwe samenwerking met het team Data, Studie & Advies van de POM West-Vlaanderen, de nodige relevante data en helpt om deze te analyseren, interpreteren en te situeren.
• Je modereert focusgroepen met diverse stakeholders.
• Je werkt met een procesmatige aanpak waarbij alle relevante stakeholders worden betrokken o.m. het politieke en administratieve niveau van de gemeenten, de handelaars(verenigingen) ...
• Je werkt met een geïntegreerde aanpak waarbij alle aspecten in rekening worden gebracht.
(ruimtelijke planning, vergunningen, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid, branding…).
• Je blijft up-to-date met de trends, tools en ontwikkelingen die relevant zijn voor een toekomstgericht detailhandelsbeleid.
• Je werkt nauw samen met je collega-detailhandelscoach.
• Je werkt constructief samen met je collega’s van het team detailhandel aan andere projecten.

Bekijk de volledige vacature hieronder