Nieuws en Events

Wat doet de detailhandelscoach?

Nieuws OC West 07.01.2022

Liederik Cordonni is sinds mei 2020 de eerste detailhandelscoach in de provincie West-Vlaanderen en vertelt over de inhoud van zijn job, de uitdagingen die eraan verbonden zijn en de voldoening die hij eruit haalt.

Als detailhandelscoach zet je een gemeente op weg voor een bloeiende lokale economie

Wat doet een detailhandelscoach?

Liederik Cordonni: “Als detailhandelscoach ben je een procesbegeleider. Samen met de gemeente neem ik stappen om te komen tot een strategisch commercieel plan. Zo’n strategisch commercieel plan is een document waarin de gemeente beschrijft hoe ze de toekomst ziet van de kern en dan voornamelijk op vlak van detailhandel. Er wordt in beschreven hoe de weg ernaartoe eruit ziet en welke concrete actiepunten er genomen zullen worden. Eén van de belangrijkste doelstellingen is om zo een kader te scheppen voor het dagelijks detailhandelsbeleid en acties veel minder ad hoc uit te voeren, echt binnen een bepaald kader te gaan werken.

Een belangrijk luik binnen het strategisch commercieel plan is de kernafbakening. Hierin wordt bepaald wat het begin en einde is van het commercieel centrum. Als gemeente wil je je detailhandelsaanbod concentreren in dit centrum. Daarnaast wordt uitgeschreven wie het doelpubliek is van de gemeente en worden actiepunten opgesteld om het dit publiek zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken in en onderweg naar de handelskern. Dat kunnen ingrepen zijn op vlak van mobiliteit, ruimtelijke aanpassingen die de look & feel van de kern bepalen, evenementen of handelsacties die beleving in de kern brengen. Ook acties die de samenwerking tussen gemeente en handelaars of handelaars onderling verbeteren, kunnen erin opgenomen worden. Bij de uitwerking van deze actiepunten proberen we steeds een goed evenwicht te vinden tussen de wensen van de verschillende stakeholders binnen de gemeente.”

Met wie werk je aan deze plannen?

“We maken deze visie op in nauwe samenwerking met de ambtenaar en schepen lokale economie van de gemeente en ambtenaren en schepenen van aanleunende diensten. Daarnaast worden ook andere actoren uit de gemeente betrokken, zoals lokale handelaars, handelaarsverenigingen … Voor elke gemeente is dit ook anders, zo hebben we in bepaalde gemeenten ook overlegd met eigenaars van panden of inwoners met een zekere visie.”

Wat maakt deze job boeiend?

“Het feit dat je met verschillende gemeenten in contact komt en meewerkt aan een gedragen visie. Er is heel veel diversiteit tussen de gemeenten. Veel thema’s komen terug maar worden telkens anders ingekleurd, we werken echt op maat van elke gemeente. Bovendien werk je mee aan iets wat maatschappelijk relevant is. Niet alleen op economisch vlak maar je gaat ook mee de sfeer en het beeld van een kern bepalen. Het is een uitdaging om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen op vlak van lokale handel binnen een gemeente, maar tijdens het proces kom je tot een gedragen visie en een resultaat dat uitgevoerd en uitgedragen zal worden in de komende jaren.”

Wie zijn je collega’s?

“Bij OC West werk je als detailhandelscoach binnen een ‘team detailhandel’.  Naast de detailhandelscoaching reiken we met het team nog allerlei andere zaken aan om de detailhandel binnen onze provincie te ondersteunen. Afstemmen doen we trouwens niet alleen binnen de eigen organisatie maar er is ook een interprovinciale samenwerking, waarbij we met collega’s uit andere Vlaamse provincies uitwisselen.”

Kunnen we het resultaat van je werk zien?

“In de gemeente Lichtervelde werd het strategisch commercieel plan afgewerkt en voorgesteld. In enkele andere gemeenten zijn we nu nog bezig met de laatste fase en zijn we de visie concreet op papier aan het zetten.”

Bekijk het strategisch commercieel plan van Lichtervelde hier

Verschillende West-Vlaamse gemeenten hebben tevens interesse in het doorlopen van het traject.  Daarom is OC West op zoek naar een tweede detailhandelscoach.

Interesse? Bekijk de vacature hieronder en solliciteer voor 15 januari!