Aanbod

KISS WEST

Binnen het Europees EFRO project KI:SS West ('kernversterking door innovatie: samen sterk in West-Vlaanderen') worden acties ondernomen die de handelskernen versterken.

De Provincie West-Vlaanderen is via OC West en partners Leiedal en Unizo West-Vlaanderen met dit project de katalysator voor sterke kernen in alle West-Vlaamse steden en gemeenten. Detailhandel is de motor van een sterke kern, maar lang niet alle ondernemers zijn klaar voor de vele trends en veranderingen die het retaillandschap grondig hebben hertekend: 

  • In vergelijking met 2008 zijn er maar liefst 20,5% minder zelfstandigen. 
  • Het aantal ketens daarentegen is gegroeid met bijna 38%. 
  • De voorbije tien jaar tekende de kleinhandel voor meer dan 1.000 faillissementen. 

We willen met dit project inzetten op kernversterking door te sturen naar een kwalitatief winkelaanbod en handelsapparaat.

Met dit vraaggedreven project proberen we, samen met lokale besturen, handelaarsverenigingen, lokale handelaars en andere actoren, deze negatieve trend te counteren en het ondernemerschap en vooral de vernieuwingsnood van de handelskernen en de lokale ondernemers te stimuleren (met een focus op detailhandel) en hen zo klaarstomen voor de toekomst.

Het is binnen dit project de ambitie om lokale ondernemers experten maken in beleving, vakkennis, innovatie, toekomstgericht denken, digitalisering en anders-denken; met de nodige aandacht voor lange termijnoplossingen.

Met acties als Week van de Markt, mystery shopping, E-scan, 'stoef met jouw lokale winkelier en win' en de 'handelaarsoproep voor innovatieve, kernversterkende acties' worden zowel consumenten, handelaars als lokale besturen betrokken.