Aanbod

PROGRES

Het project PROGRES (Project Accelerating Growth, Resources and Enterprise Support) is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen die over de nodige kennis en expertise beschikken in het begeleiden van bedrijven. Alles draait rond grensoverschrijdende groei, ontwikkelen van industriële of commerciële partnerships, netwerken met je concullega’s en het omzetten van goede ideeën in haalbare businessmodellen. Het project wordt gefinancierd in het kader van Interreg V Programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen met steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met PROGRES willen we innovatieve starters en groeiers inspireren door over de grenzen te kijken, zowel geografisch als sectoraal. Silke Beirens
Logo_PP_730x579px_NL.png