Aanbod

Smart Services Bridge

Toenemende concurrentie uit binnen- en buitenland stelt het westelijke deel van de Grensregio Vlaanderen-Nederland voor een grote uitdaging. Het versterken van de concurrentiekracht in de Grensregio wordt als de aangewezen oplossing voorgesteld om deze uitdaging aan te pakken.

J_projectbanner_logos_SSB.png

Het project Smart Services Bridge wil verbanden en synergiën ontwikkelen tussen kmo’s en het hoger onderwijs in het westelijke deel van de Grensregio Vlaanderen-Nederland om het innovatievermogen in de regio te stimuleren. Zowel in Vlaanderen als in Nederland is er immers nog een grote kloof tussen het hoger onderwijs en de kmo’s.  

Door de brug te slaan tussen het toegepast onderzoek in het hoger onderwijs en bedrijfsvragen en een slimme samenwerking op te zetten tussen beide, kunnen kmo's innoveren en kunnen hogescholen hun kennis beter valoriseren.  

De partners van ‘Smart Services Bridge’ bieden hiertoe een tweeledige dienstverlening aan:

  • Producttechnische samenwerkingstrajecten tussen kmo’s en hogescholen met ontwikkeling van producten en diensten en overdracht van technologie
  • Begeleiding van kmo’s met focus op valorisatie om de innovaties die vanuit het bovenstaande werden ontwikkeld, efficiënt en succesvol te implementeren.

Het project Smart Services Bridge wordt naast de inbreng van de partners financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met een subsidie van 899.966,26 euro. Het totale project wordt geraamd op 1.799.732,51 euro.