Aanbod

Ondersteuning lokaal detailhandelsbeleid

OC West ondersteunt lokale besturen bij de versterking van de handelskern. Hiervoor worden enerzijds tal van tools aangereikt, anderzijds zetten we via 'Ik koop lokaal' in op bewustmaking rond lokaal kopen. Hiervoor initieert OC West verschillende handelaarsacties en communicatiecampagnes.

Ondersteuning beleid

De Provincie West-Vlaanderen trekt volop de kaart van kernversterking om steden en gemeenten vitaal te maken en te houden. Nabijheid van functies creëert immers levendigheid.

De Provincie ondersteunt tevens een selectief locatiebeleid voor het detailhandelsaanbod. Zonder aangepast beleid wordt verwacht dat baanwinkels en retailparken in de periferie nog meer aan belang zullen winnen, met verdere toename van leegstand in de kernen tot gevolg. Dit selectief locatiebeleid dient gecombineerd te worden met het herstructureren en verdichten van detailhandel binnen bestaande winkelzones.

Maak hiertoe een strategisch commercieel plan op voor jouw gemeente: ga voor een afgebakende handelskern en teken de krijtlijnen uit van een solide detailhandelsbeleid. De detailhandelscoach van POM West-Vlaanderen kan je hierbij verder helpen. 

Handelaarsacties

Via het merk 'Ik koop lokaal' initieert OC West concrete acties om handelaars te sterken in hun ondernemerschap. De gemeente is hierbij een belangrijke partner voor het helpen bekendmaken van deze acties.

Daarnaast wordt ook ingezet ook in op bewustmaking van de consument: het belang van lokaal kopen onder de aandacht brengen maakt continu deel uit van de missie van Ik koop lokaal.