Nieuws en Events

Wie geeft een originele invulling aan het pand Kingston?

Nieuws OC Roeselare 10.04.2018

Het pand Kingston gelegen in de Zuidstraat 7 is eigendom van de stad. De stad Roeselare wil een tijdelijke invulling geven aan dit pand.

Er worden jonge ondernemers of mensen met horeca-ervaring gezocht die een originele invulling wensen te geven aan het pand.

De beoordeling van de biedingen zal deels op basis van de geboden prijs gebeuren maar deels ook op basis van het ingediende concept.

Op deze wijze wil de Stad Roeselare ruimte geven aan kortlopende initiatieven die proeftuinen vormen voor ondernemers binnen de stad en een verdere dynamiek in de stad brengen.

Kandidaten dienen zich te confirmeren naar de bepalingen van het standaardcontract dat is opgemaakt naar aanleiding van deze prijsvraag. Geïnteresseerden kunnen dit opvragen door een mail te richten aan patrimonium@roeselare.be. 

Kingston.jpg