Welkom bij

Ondernemerscentra West-Vlaanderen

Met de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen willen we bijdragen tot een positief en stimulerend klimaat om in te ondernemen.

Missie

Als partner van de Provincie West-Vlaanderen heeft de vzw tot doel mee het provinciaal detailhandelsbeleid in de praktijk om te zetten.  OC West ondersteunt hiervoor lokale besturen bij de versterking van de handelskern. We reiken tal van tools aan en zetten in op lokaal kopen met behulp van verschillende handelaarsacties en communicatiecampagnes. Verder slaan we ook de brug met kennisinstellingen en werkgeversorganisaties om het ondernemerschap van de lokale handelaar te stimuleren.

OC west.jpg
logo  1

PARTNERS

Om onze opdracht te volbrengen hebben we een uitgebreid partnerschap aangegaan met de lokale besturen

Daarnaast werken we in nauw overleg met de POM West-Vlaanderen  in het verder uitwerken en implementeren van het provinciaal economisch beleid.

Onze partner TuaWest staat dan weer garant voor de link tussen ondernemerswereld, kennisinstellingen en overheden.