Welkom bij

Ondernemerscentra West-Vlaanderen

Met de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen willen we door onze aanwezigheid in de Vlaamse centrumsteden bijdragen tot een positief en stimulerend klimaat om in te ondernemen.

Missie

Als partner van de POM West-Vlaanderen, heeft de vzw tot doel mee het provinciaal economisch beleid in de praktijk om te zetten. Eén van de pijlers van dit beleid is het ondersteunen van potentiële of startende ondernemers, en het begeleiden van gevestigde zelfstandige ondernemers en vrij beroepen. We doen dit door heel directe vorming en coaching, het organiseren van netwerkactiviteiten, en het aanbieden van huisvesting. Als partner van de provinciale overheid staan we uiteraard open voor samenwerking met alle andere publieke en privé-organisaties die hetzelfde doel nastreven, en het lokale ondernemerschap versterken. Om het ondernemersklimaat op lange termijn te stimuleren slaan we ook de brug met onderwijs- en vormingsinstellingen, lokale besturen en patronale organisaties.  


OC west.jpg
LOGOBANNER-CHRIST (002).png

PARTNERS

Om onze opdracht te volbrengen hebben we een uitgebreid partnerschap aangegaan met de lokale besturen

Daarnaast werken we in nauw overleg met de POM West-Vlaanderen  in het verder uitwerken en implementeren van het provinciaal economisch beleid.

Onze partner TuaWest staat dan weer garant voor de link tussen ondernemerswereld, kennisinstellingen en overheden.