Welkom bij

Ondernemerscentrum Roeselare

Het OC Roeselare, gesitueerd in het Huis van de Voeding, is als stedelijk ondernemerscentrum een regionaal knooppunt met enerzijds een algemene focus op ‘de positieve imagovorming van het ondernemerschap’ en anderzijds een KMO-gerichte kennishub met een thematische focus op de (agro-) voedingssector’.

Visie

Het OC Roeselare wil zich ontplooien tot een laagdrempelige ‘ontmoetingsplaats’ waar elke ondernemer  uit de regio Midden West-Vlaanderen én elke ondernemer uit de voedingssector in het bijzonder, de link met de collega’s, met de kennis- en expertisecentra, de sector- en ondernemersorganisaties en de diverse overheden kan versterken.

Met 'elke' ondernemer wordt zowel de doorwinterde ondernemers als de starter bedoeld. Het OC Roeselare heeft als ontmoetingsplaats niet alleen een netwerkfunctie, maar tevens de faciliterende functie tot “samenwerken”, “innoveren”, “initialiseren”, “incuberen”, …

In het bijzonder rond het thema ‘voeding’ wil het OC Roeselare het regionaal knooppunt en de kennishub op een geïntegreerde wijze invullen. De aanwezigheid van de Fabriek voor de Toekomst Voeding, VIVES  … zijn er allemaal ten dienste van de regionale voedingsbedrijven en KMO’s. 

Huis van de voeding: 3 in 1

De oude bottelarij van de brouwerij Rodenbach – een naam die steeds verbonden zal blijven met de Stad Roeselare – werd door de Provincie West-Vlaanderen met Europese en Vlaamse steun aangekocht om het om te vormen tot het Huis van de Voeding. In deze site vind je niet alleen een dynamisch Ondernemerscentrum, maar ook het Streekhuis Midden-West-Vlaanderen en de Fabriek voor de Toekomst Voeding.

Het Ondernemerscentrum Roeselare heeft naast  heel wat professioneel uitgerust vergaderzalen voor meetings van 6 tot 130 personen ook accommodatie en een inhoudelijke werking voor startende ondernemers.

Vanuit het Streekhuis zijn een antenne van de WVI en een aantal regionale diensten van de Provincie West-Vlaanderen actief. 

De regio Roeselare vormt het (Europese) hart van de voedingssector. Om die reden werd ook het Huis van de Voeding in deze site ingebed. Deze valt onder coördinatie van de POM West-Vlaanderen en heeft als doel de (West-)Vlaamse voedingsindustrie te ondersteunen. Dit gebeurt onder de coördinatie van de Fabriek voor de Toekomst Voeding.

Het meest in het oog springend is het Joblabo Voeding, het doe- en belevingscentrum waar jongeren op een plezante en laagdrempelige manier in contact komen met de diverse beroepen in de agro-voedingssector. Daarnaast is er het opleidingsatelier voor de voedingsindustrie dat gecoördineerd wordt door de VDAB. Verder vind je in het Huis van de Voeding een professionele leskeuken, smaakboots voor sensorisch onderzoek en het Foodlab, een fablab voor de ontwikkeling van voedingsproducten.

Reserveer een vergaderzaal in Ondernemerscentrum Roeselare
roeselare1.jpg roeselare2.jpg